הרעה בתנאים - פגיעה בעובד

על כל מעסיק להגיע להסכם העסקה עם העובדים שלו כבר בתחילת העסקה, והסכם זה חייב לעמוד בדרישות חוק
העסקה הישראלי. רק לאחר ששני הצדדים הסכימו על התנאים - הזכויות והחובות של העובד, יכול להתחיל קשר
העבודה. הסכם זה נועד בכדי להגן על זכויות העובד השונות, להגדיר את תפקידו של העובד, ומה נדרש ממנו. בין
הדברים שיוגדרו בהסכם הם: המשכורת, סוג העסקה, ימי חופש, ימי מחלה, מקום עבודה, ועוד… מעבר לכך ששני
הצדדים צרכים להסכים לתנאי ההעסקה, ההסכם חייב להיות תקני ולעמוד על פי דיני העסקה במדינת ישראל (מתן
משכורת בשכר הוגן, שעות עבודה הגיוניות ועוד). הסכם זה מלווה את העובד במשך כל שנות העבודה שלו באותו
עסק. לפעמים, בשל אילוצים כאלה או אחרים, המעסיק ישנה את ההסכם או חלקים ממנו, לרעתו או לטובתו של
העובד. במקרים בהם העובד נפגע, ניתנת לו האפשרות לתבוע את המעסיק בעבור "הרעה בתנאי עבודה". מה הם
תנאי העבודה ששינוי בהם יחשב לפגיעה? ומתי יש צורך להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בנושא זה?


חתימת החוזה

הסכם ששני הצדדים קיבלו נחתם בחוזה. חוזה העסקה הינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין. עבירה או פגיעה בסעיפי
החוזה יכולים לגרום לפגיעה בצד שלא עמד בחוזה. עובד שלא מקבל את זכויותיו במלואם יכול לתבוע את המעסיק,
תוך התבססות על החוזה. מצד שני, במידה והעובד לא עמד בדרישות המעסיק, למעסיק יש את הזכות לסיים את
הקשר עם העובד ללא תשלום פיצויים. לפניכם כמה דוגמאות לפגיעה בתנאי העבודה:

  • תשלום משכורת לא בזמן או אי תשלום משכורת

בתחילת קשר העבודה מתקבלת ההחלטה על נפח המשכורת ובאיזה תאריך בחודש היא משולמת. אי עמידה
בתנאים אלה מצד המעסיק היא עבירה לכל דבר ועניין, והמעסיק שלא עמוד בתשלום המשכורת צפויי לכנסות.
מעבר לכך, במקרים בהם ישנם שיבושים בתשלום המשכורת לאורך זמן, לעובד יש את היכולת לסיים את
עבודתו, ולתבוע על "הרעה בתנאי העבודה".
  • שנוי לרעה בשכר

גם במקרים שהמשכורת משולמת בזמן, היא יכולה להגיע לא על פי הסכומים  שנקבעו בחוזה. בין אם בידיעת
העובד, ובין אם ללא ידעתו, להוריד משמעותית מנפח המשכורת דבר זה אינו חוקי. במקרים אלה לעובד יש
את היכולת תבוע את מעסיקו.
  • יחס הוגן ונעים


על כל מעסיק לתת לעובדים שלו יחס הוגן. במקומות עבודה רבים קיימים עובדים שמקבלים תנאים טובים
יותר, או משימות קלות יותר, ללא סיבה הגיונית ו/או מוצדקת. תעדוף של עובדים הוא דבר שאינו חוקי. בנוסף
על המעסיק לתת יחס נעים לעובד. זלזול או גרוע מכך התעמרות בעובד, יכולים להוביל לתביעה כנגד
המעסיק.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

זכויותיה של אם חד הורית בעבודה

הלבנת הון - עבירה פלילית חמורה